Skriva / Läsa IP Binärt

Att förstå hur en IP-adress ser ut och fungerar generellt räcker för dom flesta hemanvändare, men i samma ögonblick som man antingen blir nyfiken och bara vill veta, eller funderar på att börja arbeta med subnetting så blir det kritiskt att kunna läsa och skriva en IP-adress i binär form.

Detta låter betydligt svårare än vad det är, och allt hänger egentligen på att det är ett annorlunda sätt att tänka på. Jag kommer här nedan att gå igenom hur man läser och skriver IP-adresser (Gäller givetvis även subnetmasker) i binär form. Vi tar det ett steg i taget så kommer vi i mål, jag lovar!

Så var börjar vi?

Vi börjar med att bestämma ett tal, för att ge exempel på hur man skriver. Här t.ex. tar vi ett internt Klass C nätverk: 192.168.0.0

Som du kanske vet, så består en IP-adress av fyra stycken oktetter. Varje oktett är 8 bitar stort. Varje bit är en etta eller nolla. När vi skriver ut en IP-adress i binär form så handlar det inte om antalet ettor och nollor i sig, även om det är viktigt att det totalt är 8 stycken av dessa. Det viktiga är var man skriver ettorna och nollorna. Man kan aldrig skriva en IP-oktett med mindre än 8 stycken ettor eller nollor.

http://filer.aisv.se/illustrationer/bit-byte.png

Tänk dig att du ritar 8 stycken sträck på en rad. Varje sträck är en bit, och har ett värde. Ifrån höger till vänster så har varje sträck värdet 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 & 128.

Vi säger att du vill skriva ut 192 i binär form. Rita upp 8 stycken sträck på ett papper, och under sträcket ifrån höger till vänster så ger du dom värdena 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

Sedan tänker vi lite matte. Vilka av dessa värden när dom adderas ger den summa vi är ute efter? I detta exempel så ger 128+64 summan 192.Då sätter du en etta ovanpå dessa sträck på bitarna med värde 128 och 64. Det innebär att dessa ska räknas. Övriga sätter du en nolla på, att dessa inte ska räknas.

http://filer.aisv.se/illustrationer/rakna_binart.png

Grattis! Nu har du skrivit 192 i binär form. Precis samma gör du om du vill få fram 168 vilket är den andra oktetten i Klass C nätverk. Gör ett försök!

Titta på bitarnas värden, och vilka man kan addera för att få fram den summa du är ute efter. Markera dessa med en etta och övriga med nollor så har du skrivit ut talet i binär form.

Hur gör du för att få fram 255 eller en 0 i en IP-adress / subnetmask? Det är lika enkelt. 255 är summan av att du adderar alla bitar i en oktett, så du adderar alla dessa. Då markerar du alla bitar med en etta. Detsamma om du enbart vill ha en 0 i adressen. Då kan du inte addera något, således skriver du bara ut nollor.