Subnetting 4(Bitwise)

Det kan vara så att vi får fram en IP-adress som vi inte riktigt vet vilket nätverk det tillhör, när vi subnettar, och behöver ta reda på detta. Det finns en enkel och smidig metod för detta som kallas för Bitwise AND vilket jag kommer gå igenom här.

Vi börjar med att rita upp två rader med fyra oktetter (8 sträck i varje). Precis som när vi gick igenom att lära oss skriva IP-adresser binärt. På övre raden så skriver du IP-adressen binärt, och på den nedre raden skriver du ut subnetmasken binärt. Jag ger en liten fusklapp och säger att adressen är 192.168.12.98 med subnetmask 255.255.255.224

Sedan behandlar du varje Bit-par (Övre och nedre) tillsammans. Är det två nollor, eller 1 och 0 så skriver du nedanför en nolla. Är det två ettor så skriver du en etta.

När du har gått igenom alla Bit-par så översätter du detta till hexadecimal format så ser du i klartext vilket nätverk IP-adressen tillhör.

Nu står allt i binär form. Men om vi omvandlar detta till hexadecimal form så får vi att IP adressen 192.168.12.98 tillhör nätverket 192.168.12.96

Detta stämmer då subnetmasken 255.255.255.224 ger subnet på 32 stegs inkrement. Samma som vi använde i guiden FLSM subnetting.